Kurs na Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

 

 

NAUCZ SIĘ ZAWODU OD ZAWODOWCÓW

NIEZBĘDNA WIEDZA O WYKONYWANIU ZAWODU POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

potwierdzona europejskim certyfikatem


Wamaspon rozpoczyna rekrutację na specjalistyczny kurs Pośrednik w obrocie Nieruchomościami, który będzie realizowany w oparciu o minimum programowe, zatwierdzone przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.
Program powstał na bazie profilu kompetencyjnego opracowanego przez Europejską Radę Nieruchomości CEPI z siedzibą w Brukseli.

Każdy uczestnik kursu otrzyma teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu.Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń, przez specjalistów zajmujących się zawodowo pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Każdy moduł kursu określa umiejętności, jakie nabędzie uczestnik zajęć. Podczas kursu uczestnicy zdobędą kompetencje potrzebne do nawiązywania i rozwijania relacji z klientem, opartych na skutecznej komunikacji i stosowaniu strategii zarządzania relacjami. Posiądą umiejętność interpretacji przepisów prawnych dotyczących zagadnień związanych z nieruchomościami oraz prawidłowego planowania etapów transakcji. Programu kursu obejmuje także zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwoli w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Kurs odbywać się będzie w systemie zajęć sobotnio-niedzielnych, dogodnym dla osób pracujących lub uczących się.

Dlaczego warto wybrać nasz kurs? 

-      program obejmuje tematy i zagadnienia niezbędne do wykonywania zawodu,
-      precyzuje umiejętności, jakie pozyska uczestnik kursu,
-      składa się z części wykładowej (60%) i ćwiczeniowej/praktycznej (40%),
-     wskazuje literaturę oraz zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Copyright WAMASPON 2013